להבים

Acrobit Show 2019-1444 (1).jpg

באוקטובר 2019 - הגענו גם ללהבים.

החוגים מתקיימים במת״ס להבים.